Vase
$61.20 + Tax
Decor
Hamilton
88381

White
23 x 11